Kursöversikt

Välkommen till MAGL11 MATEMATIK I MED DIDAKTISK INRIKTNING, den första kursen i matematik inom ämneslärarprogrammet på Karlstads universitet.

Preliminärt schema (se även Undervisning och examination nedan)

Ämneslärarprogrammet på Karlstads universitet ges sedan 2012 både på campus och distans. Vi välkomnar i höst förstaårscampusstudenter till våra lektionssalar, med lite anpassningar och mycket hänsyn för att vi alla ska kunna hålla hälsosamma avstånd till varandra.

Observera att utbildningen till ämneslärare är på HELTID med undervisning på DAGTID. Du kommer att ha schemalagd undervisning nästan varje dag, vare sig du är distansstudent och följer undervisningen hemifrån via dator eller är campusstudent. Det går INTE att kombinera en så här krävande utbildning med ett heltidsarbete.

Om du är osäker på om du har valt rätt eller vill diskutera din egen situation så når du lärarutbildningens studievägledare på http://kau.se/1212, fraga.lararutbildningen@kau.se eller telefon 054-700 12 12.

För dig som är helt ny student på Karlstads universitet finns det mycket bra information samlad på https://www.kau.se/student/ny-student

 

Program- och kursstart

Registreringen för kursen öppnar 16 augusti, efter registreringen kan du logga in på lärplattformen Canvas och få tillgång till resten av den här sajten.

Den som har lång resväg till Karlstad eller har anledning att hålla sig på avstånd från andra är välkommen till vår distanskursstart måndag 30/8 09:15-12:00 med en rivstart med övningar i matematik och matematikdidaktik via vårt mötessystem Zoom.

För att man ska komma igång bra med sina studier visar undersökningar att det är en fördel om man direkt träffar sina kurskamrater i verkligheten så att man lär känna dem och snabbt börjar arbeta med de första examinerande uppgifterna tillsammans, även om man sedan går över till distansutbildning. Därför rekommenderar vi att alla som har möjlighet, som bor på pendlingsavstånd från Karlstad, och som inte har några förkylningssymptom, väljer vår campuskursstart tisdag 31/8 08:15-12:00, oavsett om man är antagen som campus- eller distansstudent. Vi samlas i 1D226 som är en stor och luftig sal där man kan prata med varandra utan att sitta onödigt nära. Du behöver inte ta med några böcker,  men ta gärna med en bärbar dator.

Alltså: Var och en av er väljer utifrån sina egna omständigheter om man deltar på distanskursstarten via Zoom måndag förmiddag eller på campuskursstarten på universitetet tisdag förmiddag. Programledarens välkomnande till programmet hålls digitalt för alla måndag eftermiddag.

Alla studenter kan vaccinera sig i Värmland. Är du folkbokförd i en annan region bokar du tid via Region Värmlands tidsbokning på telefon 010-831 80 70. Du kan få din andra dos vaccin i Värmland även om du redan har tagit den första dosen i din hemregion.

 

Förberedande kurs

För att befästa dina egna matematikfärdigheter inför utbildningen rekommenderar vi att du deltar i en förberedande matematikkurs.

På Karlstads universitet ger vi kursen MABX03 Förberedande kurs i matematik 1,5 hp under vecka 34 som i år ges som en distanskurs. Kursen är den rekommenderade studiestarten även för de olika ingenjörsutbildningarna på Karlstads universitet. Sök förberedelsekursen senast 17 augusti via

 • https://www.antagning.se/se/apply?admRound=ST2021&applCode=KAU-36985

Om du aspirerar på 1,5 hp för kursen examineras du genom inlämningsuppgifter, men det går alldeles utmärkt att följa kursen utan att lämna in examinationsuppgifterna, som en matematikrepetition inför programstudierna.

MABX03 är nu stängd för nyanmälningar. Repetera på egen hand eller anmäl dig till någon av sommarmatte-kurserna nedan.

I kursen ovan används

 • Andrejs Dunkels med flera: Mot bättre vetande i matematik. Studentlitteratur 2002,

men om du repeterar på egen hand finns det även andra bra alternativ, till exempel

 • Kerstin Ekstig med flera: Matematik startbok. Studentlitteratur 2019, eller
 • Hillevi Gavel: Grundlig matematik. Studentlitteratur 2017.

Som ett alternativ finns större nätbaserade varianter av förberedelsekurser som med flexibel kursstart på sommarmatte.se (KTH/SU) och Sommarmatte (CTH/GU).

 

Undervisning och examination

Kursplan

Ämneslärarutbildningen vid Karlstads universitet tillämpar samordning mellan campus- och distansundervisning. Det innebär att vi använder en kombination av undervisning på vårt campus i Karlstad och nätburen undervisning. Du som är campusstudent kommer att följa en del av undervisningen i form av inspelade genomgångar via internet tillsammans med distansstudenterna, och du som är distansstudent kommer att ha ett par närträffar per termin med övningar, laborationer och redovisningar på Karlstads universitet tillsammans med campusstudenterna när smittoläget åter medger det.

I samband med kursstarten kommer vi att gå igenom mer om schemat, men kortfattat kan man säga så här:

 • F i schemat står för Föreläsning/Film/Förberedelse/Flexibel/Flippat/... och är en inspelad genomgång eller läsinstruktioner eller något annat som man tar sig an på egen hand eller tillsammans med kurskamrater och som bearbetas (senast) den dagen. Man bör vara beredd på att lägga den tiden som står i schemat, men kanske inte nödvändigtvis mellan de angivna klockslagen, utan när på dygnet man gör det kan man styra över själv.
 • L i schemat står för Lektion/Live/Lärarledd/... och är en lärarledd lektion eller ett seminarium på campus eller i Zoom mellan precis de klockslag som är angivna i schemat. Campuslektionerna är vanligen på förmiddagarna, och Zoom-lektionerna vanligen på eftermiddagarna, med samma innehåll på båda lektionerna.
 • Under den första halvan av terminen läser vi två delkurser parallellt (först A=dk1 parallellt med D=dk4 och senare B=dk2 parallellt med D=dk4 i schemat). När en delkurs har F samma dag som en annan delkurs har L, så kombinerar man F på egen hand på förmiddagen med eftermiddags-Zoom-L, eller så kombinerar man förmiddags-campus-L med F på egen hand på eftermiddagen.

Planerad närträff på plats i Karlstad för MAGL11 är

 • v46: Måndag 15/11 kl 10 - tisdag 16/11 kl 15.

Den första terminens kurs examineras genom olika typer av redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter både individuellt och i grupp samt fyra salstentor, där alla moment måste vara godkända för godkänt på kursen. Du som bor långt från Karlstad har möjlighet att skriva saltentamen på vissa av landets lärcentra, se www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/distansutbildningar/sa-fungerar-distansutbildningar/distanstentamen för en aktuell lista.

 

Litteratur

Litteraturlista

Vi vet att många av våra studenter har små inkomster och stora utgifter i början av terminen. Vi kommer att använda alla böckerna i litteraturlistan, men vi börjar med delkursen Matematiska grunder och problemlösning parallellt med delkursen Grundläggande programmering. Du förväntas inte bära med dig några böcker till kursstarten, men köp de här tre böckerna i god tid så att du har dem hemma till den första veckan:

 • Lasse Berglund: Tal och Mönster. Studentlitteratur, 2009.
 • Robert Johansson & Lars-Daniel Öhman: Introduktion till högre studier i matematik. Liber, 2017 (andra upplagan).
 • Räkna med kod: Programmering i matematik. Sanoma Utbildning, 2018.

Referensboken Rika matematiska problem är en trevlig bok att ha i bokhyllan som lärarstudent och lärare, men för första terminens studier räcker det att titta i den till exempel på biblioteket. Matematiktermer för skolan finns att köpa som tryckt bok, men finns även tillgänglig att ladda ner i pdf-format på kursens Canvassida. Alla bokkapitel och artiklar i litteraturlistan finns som pdf-filer.

 

Vi ses 30 (Zoom) eller 31 (Kau) augusti!

Eva Mossberg